ร่วมงานกับ
บริษัท ภูเก็ตสีวลี จำกัด


ตำแหน่งงานว่าง
อัพเดท ตำแหน่งงาน ล่าสุดเมื่อ 5 เมษายน พ.ศ.2560


1. ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขนส่ง
จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 40 - 50 ปี
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี ด้านการบริหารการจัดการธุรกิจขนส่งและหรือโลจิสติกส์ หรือ  บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์งานด้านขนส่งอย่างน้อย 5 -10 ปี
 • มีทักษะในการบริหารการขนส่งภายในประเทศ
 • มีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบ

รายละเอียดงาน

 • วิเคราะห์และพิจารณาวิธีการแก้ไขปัญหาการจัดส่ง ให้ทางผู้บังคับบัญชารับทราบเพื่อแก้ไขปัญหา
 • บริหาร งานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในหน่วยงานให้เป็นไปตามขั้นตอนการทำงาน ที่ถูกต้องตามนโยบายของบริษัทและตามข้อกำหนดของลูกค้า
 • มีความรู้ความ สามารถทักษะการทำงานเกี่ยวกับ การรายงานและสอบสวนอุบัติเหตุ,การรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน,การประเมินความ เสี่ยง,การขนส่งทางบก

เงินเดือน

 • ตามโครงสร้างบริษัทฯ และหรือตามตกลง

สวัสดิการ

 • กองทุนประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน
 • เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • การปรับเงินเดือนประจำปี
 • ค่าอาหาร
 • ค่าเป้ายอดขนส่ง
 • ค่าคอมมิชชั่น
 • ค่าสึกหรอรถยนต์/ค่าน้ำมันรถยนต์
 • โบนัส ปีละ 2 ครั้ง ตามผลประกอบการของบริษัทฯ
 • สวัสดิการเงินกู้ยืมปลอดดอกเบี้ยจากบริษัท
 • การฝึกอบรมและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร
 • ประกันชีวิต
 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • เครื่องแบบพนักงาน

2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขายเงินสดประจำสำนักงานและโอเปอร์เรเตอร์
จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. เป็นต้นไป สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน ทดต่อแรงกดดันได้ดี

เงินเดือน

 • ตามโครงสร้างบริษัทฯ และหรือตามตกลง

สวัสดิการ

 • กองทุนประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน
 • เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • การปรับเงินเดือนประจำปี
 • ค่าอาหาร
 • ค่าเป้ายอดขนส่ง
 • โบนัส ปีละ 2 ครั้ง ตามผลประกอบการของบริษัทฯ
 • สวัสดิการเงินกู้ยืมปลอดดอกเบี้ยจากบริษัท
 • การฝึกอบรมและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร
 • ประกันชีวิต
 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • เครื่องแบบพนักงาน

3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย Non แอลกอฮอล์
จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 35-45 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • มีประสบการณ์งานขาย 2 ปีขึ้นไป
 • มีรถยนต์ส่วนบุคคล

เงินเดือน

 • ตามโครงสร้างบริษัทฯ และหรือตามตกลง

สวัสดิการ

 • กองทุนประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน
 • เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • การปรับเงินเดือนประจำปี
 • ค่าอาหาร
 • ค่าเป้ายอดขนส่ง
 • ค่าคอมมิชชั่น
 • ค่าสึกหรอรถยนต์/ค่าน้ำมันรถยนต์
 • โบนัส ปีละ 2 ครั้ง ตามผลประกอบการของบริษัทฯ
 • สวัสดิการเงินกู้ยืมปลอดดอกเบี้ยจากบริษัท
 • การฝึกอบรมและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร
 • ประกันชีวิต
 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • หอพักพนักงาน

4. ตำแหน่ง พนักงานขาย
จำนวน 6 อัตรา

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. เป็นต้นไป
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • มีความอดทนต่องาน รักในงานขาย งานบริการ
 • มีประสบการณ์งานขายจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

เงินเดือน

 • ตามโครงสร้างบริษัทฯ และหรือตามตกลง

สวัสดิการ

 • กองทุนประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน
 • เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • การปรับเงินเดือนประจำปี
 • ค่าอาหาร
 • ค่าเป้ายอดขนส่ง
 • โบนัส ปีละ 2 ครั้ง ตามผลประกอบการของบริษัทฯ
 • สวัสดิการเงินกู้ยืมปลอดดอกเบี้ยจากบริษัท
 • การฝึกอบรมและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร
 • ประกันชีวิต
 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • หอพักพนักงาน
 • รวมรายได้ทั้งหมด 10,000++

5. ตำแหน่ง พนักงานขนส่ง
จำนวน 10 อัตรา

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย  อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิ ไม่จำกัด
 • ผ่านเกณฑ์ทหาร
 • มีความอดทนต่องาน

เงินเดือน

 • ค่าแรงตามกฎหมายแรงงานกำหนด

สวัสดิการ

 • ค่าอาหาร ค่าเป้ายอดขาย ประกันชีวิต หอพักพนักงาน/li>
 • รวมรายได้ทั้งหมด 10,000++


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบุคคล
โทร. 091-5764088 หรือ 076–211150 ต่อ 15

Email: hr@phuketseevalee.com