ภาพและกิจกรรม


บริษัท ภูเก็ตสีวลี จำกัด มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวจังหวัดภูเก็ต ควบคู่ไปกับการเติบโตของบริษัทฯ โดยการส่งเสริมให้มีการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ประกอบกิจกรรมทาง สังคม ที่เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมไทยเป็นหลัก รวมถึงการ สนับสนุนทางด้านการศึกษาและกีฬาทุกประเภท เพื่อเป็นการ ตอบแทนสังคมที่ สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ด้วยดีมาตลอด


ภาพกิจกรรม Staff party 2014